A kezdetektől napjainkig

A DÉLÉP Ipari Park Kft. 21 éve tűzte ki célul, hogy a Dorozsmai út, a dorozsmai vasútállomás, valamint az 5-ös számú főút által határolt területen napjainkban DÉLÉP Ipari Parkként ismert üzemi komplexumban működő vállalkozások számára biztosítsa az üzemi működéshez szükséges infrastruktúrát.
Az 1990-es évek végén, az addig a területen működő DÉLÉPÍTŐ mamutvállalat felszámolással szűnt meg, maga után hagyva egy olyan ipari területet, mely 100%-ban rendelkezett a szükséges vonalas közművekkel és infrastruktúrával.
A megszűnést követően olyan gazdasági rés alakult ki, mely megoldandó problémát és egyben kínálkozó lehetőséget jelentett. E kínálkozó lehetőséggel élve 1998. december 21-én megalakult a DÉLÉP Ipari Park Kft. 10 alapító taggal. Az egyesülés fő célja, hogy a területre betelepült vállalkozások számára mindenkor biztosított legyen a működéshez szükséges feltétel. E célkitűzés csak összefogással valósulhatott meg.
Hátrányból előny:
A térségben egyedüli barna mezős ipari parkként a DÉLÉP Ipari Park Kft. a hátrányból kovácsolt előnyt, mivel éppen az barna mezős jelleg kölcsönöz sok szempontból olyan egyedi vonásokat a területnek, melyekkel más ipari parkon nem rendelkeznek.
A Dorozsmai úti vasútállomás és vasútvonal közelsége, valamint a DÉLÉP Ipari Parkon belső iparvágányainak összeköttetése olyan egyedi jelleget, lehetőséget és szolgáltatást tud nyújtani a betelepültek számára, mely a környéken máshol nem lelhető fel.
Stratégiai jelentőséggel bír, hogy az ipari parkot körbeölelő úthálózat (M, 5. sz. főút, Dorozsmai út) kiváló megközelíthetőséget biztosít, mely jelentős előnyt jelent a betelepült vállalkozások számára. Ezt bizonyítja, hogy a kezdeti betelepült vállalkozási létszám 27-es létszámról mára közel 60-ra emelkedett.

2002-ben a DÉLÉP Ipari Park Kft. sikeresen pályázott az Ipari Park címre azzal a céllal, hogy a betelepült vállalkozásokat további, gazdaságilag is hasznosítható előnyökhöz juttassa.
Az Ipari Parkon belüli önálló működés és fejlődés lehetőségét teremtette meg a vállalkozás azzal, hogy 2017-ben elkészíttette a terület Használati megosztásra vonatkozó megállapodását és azok kapcsolódó mellékleteit.
A DÉLÉP Ipari Park Kft. vezetősége kiemelten fontosnak tartja a területen belüli folyamatos fejlesztések megvalósulását (úthálózat, villamoshálózat, víz-csatorna hálózat és térvilágítás folyamatos fejlesztésével, valamint az informatikai háttér erősítésével) mely feladatok elvégzésére több alkalommal is sikeresen pályázott uniós forrásokra, mely fejlesztések megkönnyítik a mindennapokat, valamint értéknövelő hatást fejtenek ki az ingatlanállományra.