sound by Jbgmusic

 

Tisztelt Partnereink!

 

A DÉLÉP Ipari Park Kft mint Szolgáltató a megkötött szerződések tartalmának megfelelően biztosítja Partnerei részére az ipartelep infrastruktúrájának használatát. A 1/2015(Xl.26.)TGY határozatnak megfelelően 2016 év elejétől a jogszabályi változásoknak megfelelően új típusú szerződések megkötésére került sor és lett döntés az irányadó díjakról , illetve azok szükséges díjváltozásáról a tárgyévet követően. 

1./ Villamos energia magánvezeték-használati szerződés IV/21. pontja szerint a magánvezeték – használati díj (MHD) mértékének 2017 évi utókalkulációja az alábbiak szerint alakult (Kiértékelés villamos energiával kapcsolatos költségekről 2017 év Főkönyv 5-8-as számlaosztály alapján):

Magánvezeték – használat költségei:                                                  27.146.351,-Ft

Hálózati veszteség:                                                                              975.856,-Ft

Összes költség:                                                                                    28.122.207,-Ft

Kiszámlázott villamos energia mennyisége:                                       1.933.600,- kWh

Önköltség     =                                                              28.122.207  = 14.544,-Ft/kWh 

                                                                                               1.933.600  

       Fedezet:                                                                                             3,096,- Ft/kWh

       Tényleges  MHD                                                                                         17,64,- Ft/kWh

2018.01.01.-től alkalmazásra kerülő magánvezeték-használati díj: 

(MHD) értéke 16,90 Ft/kWh

2./ Víz-, csatornahálózat – használati szerződés 19. pontja szerint a hálózathasználati díj (HHD) mértékének 2017. évi   alakulása (Kiértékelés víz szolgáltatással kapcsolatos költségekről 2017 év Főkönyv 5-8 as számlaosztály alapján):

 Víz-csatornahálózat használatának költsége:                                           10.167.664,-Ft

       Halasztott bevétel (DAOP)                                                                  - 2.567.823,-Ft

                                   korrigált költség                                                      7.599.841,-Ft

Kiszámlázott mennyiség:                                                                              13.798,-m3 

Önköltség                                                                 7.599.841     =   550,79 Ft/m

                                                                                   13,798   

                                                                                      

Számlázott egységár:                                                                            233,40 Ft/m3

 

       Veszteség:                                                                                             -317,39 Ft/m3

 

Az 1 m3-re eső hálózathasználat költsége 550,79-Ft/m3, amelyből levonva a kiszámlázott 233,40 Ft/m3 hálózathasználati díjat a veszteség 2017 évben 317,39 Ft m3-ként.

2018. január 01-től Társaságunk a víz-csatornahálózat használati díját

 

(HHD) 380,-Ft/m3

értékre módosítja.

 

 

 

 

 

 

3./ Ingatlan üzemeltetés költségei:

A kiszámlázott üzemeltetési átalánydíj :                                               19.554.000,-Ft

Felmerült költségek                                                                               22.826.924,-Ft

Halasztott árbevétel (DAOP)                                                                 - 2.456.326,-Ft          

                                                                                                               20.370.598,-Ft 

Veszteség:                                                                                              -  816.598,-Ft

 

A veszteség éves szinten a 2016 évi 743.832,-Ft-ról 816.598,-Ft-ra nőtt. Ez elsősorban annak tudható be, hogy az általános karbantartási, fenntartási feladatok elvégzése mellett 2017 évben befejeztük a Központi telepen a csapadékvíz elvezető rendszer felújítását, továbbá jelentős fanyesési  és zöldterület gondozási munkálatokat végeztünk.

A 2015. és 2016 évi tulajdonosi gyűlések határozatainak megfelelően elvégeztük a geodéziai méréseket a használati megosztásra vonatkozó megállapodás aláírásának előkészítéséhez.

Partnereink az érvényes ingatlanüzemeltetési szerződésben foglaltak szerint fizették meg az üzemeltetési átalánydíjat.

2017. november 28-i tulajdonosi ülésen elfogadásra került, hogy a használati megosztásra vonatkozó megállapodás geodéziai felmérés költségeinek egy részét a Tulajdonostársak egyenlő arányban viseljék, ezzel a lehetőséggel Társaságunk nem kíván élni.

2018 évben pályázat útján önerőből – Tulajdonostársak közvetlen anyagi hozzájárulása nélkül – jelentős korszerűsítést tervez a telep őrzés-védelem érdekében, valamint az úthálózat és a vállalatirányítási rendszer területén.

 

Az ingatlanüzemeltetés veszteségének csökkentése és a fentiekben felsorolt szempontok finanszírozása érdekében az ingatlan üzemeltetési átalánydíjat egységesen

 

10 %-al megemeljük 2018.01.01-től.

 

A működés stabilitásának biztosításához elengedhetetlen a Partnereinkkel történő együttműködés.

Az ismertetett árakon tervezzük a 2018 évre a szolgáltatásainkat azzal, hogy évközben folyamatosan értékeljük azok alakulását és amennyiben indokolt a változtatásuk akkor a korrekcióra javaslatot terjesztünk elő.

Szeged, 2018.05.23.

 

                           

 

                                                            Tisztelettel:

                                                                                        Mura Mészáros József

 

ügyvezető sk.