sound by Jbgmusic

A DÉLÉP Ipari Park Kft szolgáltatási szerzõdésekben rögzített feltételekkel az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a vállalkozások részére:

  • elektromos energia ellátás biztosítása, belsõ hálózat üzemeltetése, karbantartása
  • víz csatorna ellátás biztosítása, a rendszer üzemeltetése, karbantartása
  • úthálózat üzemeltetése, karbantartása,
  • portaszolgálatok mûködtetése
  • iparvágány használat biztosítása.

Az ipartelep energia ellátása DÉMÁSZ tulajdonú 20, illetve 35 kW-os középfeszültségû földkábellel, illetve légvezetékes hálózattal biztosított a 20/0,4 kW-os 1000 kWA transzformátor hálózaton keresztül.

Az ipartelep csapadékvíz, szennyvíz elvezetésére zárt rendszerû gravitációs hálózat szolgál.

Az ipartelep gázellátását a Dorozsmai út, valamint a Budapesti út felöli gázfogadók biztosítják.

Az ipartelep kiépített belsõ bazaltbeton úthálózattal rendelkezik mely biztosítja a könnyû és nehéz gépjármûvek szabályozott forgalmát.

Az ipartelep területén mintegy 50 db mûködõ vállalkozás folytat tevékenységet, a vállalkozások betelepülésére jellemzõ tendenciák: építõanyag kereskedés, építõ-szállító eszközökkel való vállalkozás, fa - fém - alumínium mûanyag rendszerû ablak, illetve ajtógyártás, vasszerkezetgyártás, környezetvédelem, víztisztítás, hulladék vasgyûjtés építési bontási anyag újra feldolgozás, vasbeton elõregyártás, csomagolás technika. A vállalkozások mintegy 14% nagyvállalat 60% kis és középvállalkozás, 26% egyéb kategóriába sorolható.

A mûködõ vállalkozások foglalkoztatott létszáma mintegy 900 fõ,
árbevételük 13.400 MFt, exportarányuk 13%.

A betelepült vállalkozások mintegy 28%-a rendelkezik 200 MFt árbevétellel.

Az ipari park mûködési fejlesztési elképzelései: minden vezetékes közmû ágazatra fejlesztési koncepciós tervek készültek - a vízellátásra és szennyvíz csatornázásra, illetve a felszíni vízelvezetésre építési kiviteli tervek készültek, pályázati lehetõségek esetére.

Az ipari park területén jelenleg mûködõ kiemelt vállalkozások:

Alukonstrukt Kft Harmati Tető-Építő Kft
Arizóna Maschinery Kft Holcim Magyarország Kft
Bálint Trans Kft Hydrostella Kft
Baustúdium Kft Micromeat Kft
Délcell Kft Multigrade Kft
Délmagyarországi Vasbetonipari Kft Nemes Plusz 2000 Kft
Délzsalu Kft Poli Union Kft
DutkerZrt Rewox Hungária Kft
EUROLL-Szeged Kft Robtron Elektronik Trade Kft
Faktúra Duó Kft RotaPack Zrt
Famíves Kft Szeged Beton Kft
Fémépítő Kft Tör-Ing Kft
GEOÉP 2001 Kft Transcommers Kft
Gépvillép Kft Woma Kft