sound by Jbgmusic

DIP prezentáció (PDF)

Környezettudatosság DÉLÉP Ipari Park Kft (pptx)

Hulladékgyűjtés a DÉLÉP Ipari Park Kft (pptx)

Energiatakarékosság a DÉLÉP Ipari Park Kft.-nél (pptx)

A Délép Ipari Park Kft ökológiai lábnyoma (pptx)

Vízszennyezés csökkentése a DÉLÉP Ipari Park Kft (pptx)

Biodiverzitás megőrzése a DÉLÉP Ipari Park Kft (pptx)

 

Infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés a DÉLÉP Ipari Parkban


A volt DÉLÉP Házgyár ingatlan bázisán létrejött 41,7 ha területű „barnamezős” ipari park alap-infrastrukturális (víz, szennyvízcsatorna és hírközlési) ellátottsága mára elavult. Ezt felismerve az DÉLÉP Ipari Park Kft. tulajdonosai és vezetése átfogó közmű rekonstrukció végrehajtása mellett döntött. 

A projekt elsődleges célja, hogy a DÉLÉP Ipari Park:
• a területre betelepült több mint 50 ipari üzem számára megfelelő, vonzó üzleti-gazdasági infrastruktúrát és környezetet nyújtson.
• a jelenlegi szolgáltatásainak skáláját bővítse, minőségét fejlessze.
• alkalmassá váljon a magasabb színvonalú alapinfrastruktúrát igénylő ágazatok (pl. nagykereskedelem, raktározás, logisztika, üzleti szolgáltatások) befogadására.

A fejlesztés eredményeképpen:
• 3.573 m vízvezeték és 1559 m szennyvízcsatorna épül ki, valamint 3.429 m hírközlési hálózat kerül kialakítása.
• korszerűbbé válik a szennyvízelvezetés, megépül/megújul az ivóvíz- és tüzivízhálózat, így összességében jelentősen javul infrastrukturális szolgáltatások minősége.
• az ipari park kihasznált nettó alapterülete 10%-al bővül (a jelenlegi 35,4 hektárról 39,6 hektárra).
• sor kerül egy szolgáltatások skálájának bővítését célzó 5 napos képzésre, informatikai eszközök vásárlására, illetve egy  számítógépekkel, Notebookkal és lézernyomtatóval felszerelt Infopont kialakítására.

A DÉLÉP Ipari Park által nyújtott szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, valamint az ezen minőségi szolgáltatásokat biztosító infrastrukturális beruházás lebonyolítása összesen 200 millió forintba kerül.  A közmű rekonstrukcióhoz a DÉLÉP Ipari Park Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft. az Európai Uniótól kért és kapott – összesen 93  millió 800 ezer forint - támogatást. A támogatás forrása az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Program, s ezen belül a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP -1.1.1/ A-09 Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése című pályázat). A nyertes pályázat révén az infrastrukturális nehézségekkel küszködő ipari park az Unió pénzügyi támogatásának segítségével szolgáltatásaiban és minőségében is megújul, korszerűbbé válik. A fejlesztések eredményeképpen egy olyan európai színvonalú infrastruktúrával rendelkező, minőségi szolgáltatásokat nyújtó ipari park jön létre, amely új vállalkozásokat képes teremteni és új munkahelyeket hoz létre.
Tekintettel arra, hogy a DÉLÉP Ipari Park Szeged kiváló logisztikai-földrajzi adottságait, határ közeli fekvését kínálja a befektetőknek, s emellett kedvező vasúti- és közúti kapcsolatokkal rendelkezik (E75-ös főútvonal, M5-M47-es autópálya csomópont közelsége), a fejlesztéssel létrejövő korszerű alap infrastruktúra és magas színvonalú kiegészítő szolgáltatások révén vonzó célponttá válhat a környékbeli, hazai, de akár külföldi potenciális betelepülők számára. Tudjuk, hogy a beruházás a jelenlegi bérlők számára átmeneti kellemetlenségekkel járhat, de hosszútávon vonzó, magasabb színvonalú, környezetkímélő termelési környezettel és új szolgáltatásokkal szolgálja majd az érdekeiket. Reményeink szerint ez a fejlesztés komplex módon támogatja egy korszerű ipari parki megteremtését, a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelését, amely révén hozzájárul egy „hagyományos\" és az innovatív ipari tevékenységeket koncentráltan befogadni képes ipari övezet megteremtéséhez Szegeden, a dél-alföldi régió központjában.

A fejlesztési projekt legfontosabb adatai:
A projekt megnevezése: DAOP-1.1.1/A-2009-0001 A DÉLÉP Ipari Park által nyújtott szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, valamint ezen minőségi szolgáltatásokat biztosító infrastrukturális beruházás lebonyolítása
A kivitelezés ideje: 2009.09.11 – 2010. 12.11.
A támogatás összege: 93 800 000 Ft
Kedvezményezett: DÉLÉP Ipari Park Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft.
Közreműködő szervezet: Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (6726 Szeged, Közép fasor 1-3.)
Tervező: Tebodin Hungary Kft. (1119 Budapest, Bikszádi u. 6/a.)
Kivitelező: Szeged Beton Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 35.)
(6728 Szeged, Budapesti út 8.)
Közép fasor 1-3.)