sound by Jbgmusic

SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BEMUTATÁS

A társaság 2002 01. 01.-én alakult Szegeden. Tevékenységi köre igen széles, de fõ irányvonala a mélyépítési tevékenység ezen belül is a Közmûépítés. A dolgozói létszám 6 fõ volt a megalakuláskor, mely megfelelõ alvállalkozókkal kibõvülve mára már rendezett és hatékony szervezetté vált.

A megalakuláskor az alábbi gépparkkal rendelkeztünk:

 • 1db kisteherautó
 • 1db kamerás autó
 • 2db döngölõbéka
 • 3db aggregátor
 • 1db vésõgép, szerszámok
 • Dúckeret

2002 áprilisában Tiszafüreden, augusztusában Baracskán lehetõségünk nyílt szennyvízcsatorna hálózat építésére, melyre a Hídépítõ Rt.-tõl kaptunk megrendelést. A kivitelezés 8 hónapja alatt 23 km gravitációs csatornát, és 10km nyomott rendszerû csatornát építettünk. A létszámhoz igazodóan nagy hangsúlyt fektettünk a gépesítésre és megfelelõ technológia használatára, melynek megvalósítása cégünk egyik fõ stratégiája.

2003. évben mélyépítési tevékenységünk kibõvült.

 • Tevékenységünk területi elhelyezkedésébõl adódóan (többnyire alföldi, magas belvíz helyzet) szükségessé tette, hogy a szennyvízcsatorna építés mellett kiegészítõ szolgáltatásként vákuumos talajvízszint süllyesztési tevékenységet végezzünk. Feladataink ellátásához új, korszerû, környezetbarát és alacsony karbantartási költségû berendezéseket vásároltunk.
 • Lehetõségünk nyílt parkolók, díszburkolatok kivitelezésére, melyre méltán lehetünk büszkék, hiszen a Dél-alföld rangos eseményének ad helyet a „Rózsa Fesztivál”- nak.
 • Számos környezetvédelmi beruházásban is részt vettünk így pl: Solt-Pólyafoki Zsilip felújítása, Szeged Holt-Maros rehabilitációja.

A magasépítés területén, lehetõségeinknek és tapasztalt szakembereinknek köszönhetõen, vevõink megelégedését tudhatjuk magunkénak Pl:

 • M5 Autópálya Kiskunfélegyházi Mérnökségi telep fûtés rekonstrukció.
 • M5 Autópálya Újhartyáni Mérnökségi telep épület felújítások.
 • Szegedi Víziközmû Mûködtetõ Rt. Iroda átalakítás.
 • Szegedi Csatornamû Társulat iroda felújítás

Fõbb megrendelõink az említett kivitelezéseknél:

 • Hídépítõ Rt.
 • Hídtechnika Kft.
 • AKA Rt.
 • SzVMF Rt.
 • Szegedi Csatornamû Társulat
 • Szegedi Önkormányzat

A megnövekedett beszállítói kör, és kapcsolattartás szükségessé tette az ügyvezetés számára egy magasabb szintû, és átláthatóbb dokumentációs rendszer kialakítását.

A megrendelõink körében egyre inkább jelentkezett az az igény, hogy partnerük rendelkezzen tanúsított rendszerrel, mely a bizalom egyik fontos pillére, az újabb partnerekkel való kapcsolatfelvételünket viszont megkönnyíti. Az egyre bõvülõ partnerkapcsolat, a várható kivitelezések számának növekedése, és a minõségi követelmények megkövetelték a belsõ szabályozás szükségességét. Ezen igényeknek megfelelve 2004 tavaszán GVOP pályázaton támogatást nyertünk a Integrált minõségirányítási rendszer bevezetésére, melynek oklevelét Medgyessy Péter Miniszter Elnök úrtól vehettünk át a Parlamentben.

2004 december 21.én Sikeres tanúsítványt szereztünk a minõség,-és környezetirányítási rendszer bevezetésére és használatára.

2007 márciusától hivatalos „NATO beszállításra alkalmas” minõsítést is magunkénak tudhatjuk, mely bizonyítja, hogy társaságunk mind gazdaságilag mind szakmailag megbízható.

A SZEGED BETON KFT. MINÕSÉG- ÉS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA

CÉLUNK

Az üzleti megbízhatóságunk fenntartása és folyamatos fejlesztése, egy olyan integrált irányítási rendszer alkalmazásával, amely kielégíti az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeit, és amelynek alkalmazási területe a szervezet teljes mély- és közmûépítési tevékenysége. E szándékaink megvalósulásának alapja munkatársaink és alvállalkozóink elkötelezettsége, szakértelme, jó együttmûködési készsége, melyeket következetes és rendszeres képzésekkel kívánunk elérni.

E minõség és környezeti politikát szervezetünk minden szintjén, illetve azon személyekkel megismertetjük, akik a Kft. érdekéért és érdekében dolgoznak, továbbá végrehajtását támogatjuk, és minden érintettõl megköveteljük.

ÁLTALÁNOS MINÕSÉGÜGYI STRATÉGIÁNK

Alkalmazott módszereinket a nemzetközi színvonal fejlõdésének megfelelõen folyamatosan korszerûsítjük, és a piaci igények figyelembevételével alkalmazzuk. Az infrastruktúra és a munkakörnyezet fejlesztésével is kívánjuk a teljesítményeinket növelni.

Alapvetõ követelménynek tekintjük munkatársaink rendszeres szakmai továbbképzését a szervezet iránti elkötelezettségét, a tudatosság növelését.

A tevékenységünkre vonatkozó jogszabályokat és szabványokat teljes mértékben betartjuk és betartatjuk.

Irányelvnek tekintjük az ISO 9004 szabvány útmutatásait a szervezetünk által nyújtott általános teljesítményünk, hatékonyságunk és eredményességünk folyamatos fejlesztését illetõen.

Meghatározó szerepet kívánunk betölteni a minõségi munkavégzés és a környezetvédelem területén.

KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIÁNK

Valljuk, hogy társaságunk tevékenysége nem jelent jelentõs terhelést a környezetre, ezért elsõdleges célunknak tekintjük ügyfeleink és alkalmazottaink környezettudatának fejlesztését.

A környezetközpontú irányítási rendszer szempontjainak betartásával elkötelezzük magunkat környezeti teljesítményünk folyamatos fejlesztése, az energiafelhasználás, a keletkezõ építési hulladék, illetve törmelék csökkentése, és ezek szakszerû felhasználása, elhelyezése a környezetszennyezés megelõzése, a környezetvédelmi jogi és egyéb elvárások betartása mellett. Eredményes kommunikációt folytatunk környezetvédelmi kérdésekben Társaságunkon belül és azon kívül, az érdekelt felekkel egyaránt.

SIKEREINK TITKA:

ÜGYFELEINK MEGELÉGEDETTSÉGE

Az MSZ EN ISO 9001:2001, és az MSZ EN ISO 14001: 2005 tanúsítványok birtokában több közbeszerzési pályázaton vettünk részt sikeresen.

 • Szeged Torontál tér közmû rekonstrukció
 • Szeged Torontál tér burkolat rekonstrukció
 • Szegedi Ipari Logisztikai Központ közmû,- és burkolatépítés
 • Röszke „A magyar-szerb vállalkozói együttmûködés elõsegítése Bácska térségben” címû projekt keretén belülcímû pályázatKonferencia és képzési központ kivitelezése.

Új vevõk megnyerésének módja lehet a korábban már említett kibõvülõ lehetõségek, illetve a közbeszerzési eljárásokban való fokozottabb részvétel eredménye; de tevékenységünk színvonalának emelésével vevõink elégedettségi szintjét is növelni tudjuk, ami hírnevünk további javulását, és ezáltal újabb megrendeléseket eredményez.

Referenciáink a számok tükrében, Piaci helyzetünk

2003. évi fõbb munkáink

t1.gif

2003. év értékesítés nettó árbevétele: 539.399 eFt

2004. évi fõbb munkáink

t2.gif

2004. évi értékesítés nettó árbevétele: 705.379 eFt

2005. évi fõbb munkáink

t3.gif

2005. évi értékesítés nettó árbevétele: 1.289.056 eFt

2006. évi fõbb munkáink

t4.gif

2006. évi értékesítés nettó árbevétele: 2.459.116 eFt

Az eddig elért eredményeink és cégünk dinamikus fejlõdése lehetõvé tette, hogy gépparkunkat fejlesszük és bõvítsük. Ma már az alábbi saját tulajdonú gépparkkal rendelkezünk.

 • 1db kisteherautó
 • 1db JCB univerzális kotró
 • 13db vákuumgépház
 • 2db döngölõbéka
 • 3db aggregátor
 • 2db zagyszivattyú
 • 1db vésõgép, szerszámok
 • 4db Dúckeret

2006. júliusban új beruházású irodánkat birtokba vettük, melynek igényes belsõ kialakításával dolgozóinknak kényelmes munkakörnyezetet teremtettünk.

Hosszú távú céljainkat egy környezeti projekttervben fogalmaztuk meg, mely tartalmazza a telephelyünkre vonatkozó környezetvédelmi elõírások szerinti kialakítását az alábbi szempontok szerint.

 • Hulladékkezelés
 • Homok és olajfogó beépítése
 • Parkoló kialakítás
 • Növénytelepítés
 • Energiatakarékosság (épület hõszigetelés)

Mindezen célkitûzéseink eredményeként vállalkozásunknak minden esélye megvan arra, hogy hosszabb távon is a hazai tulajdonú középvállalati kör biztos háttérrel rendelkezõ tagja legyen, és sikeresen tudjon az Európai Unióhoz integrálódni és az õt ért kihívásoknak magas színvonalon megfelelni.

 

6728 Szeged Dorozsmai út 35.
Tel:62/557-736
Fax: 62/557-735
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. '; document.write(''); document.write(addy_text18053); document.write('<\/a>'); //-->\n Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.